“Giữa các loài bốn chân,

Thuần thục là tối thắng,

Giữa các loài con cái,

Hiếu thuận là tối thắng.”

(lời Phật dạy)

BTC chúng tôi trân trọng kính mời quý vị – những người con nhớ về nguồn cội- dành chút ít thời gian quý báu của đời người tham dự khóa thiền 24 giờ do Ngài Thiền sư – TS – BS – Thiện Minh hướng dẫn.

Xin cám ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị!

Xem thông tin chi tiết về khóa tu: tại đây

BTC xin chân thành tri ân!

Sadhu! Lành thay!

(Thực hiện: Đội ngũ BBT cúng dường)