Đại Đức Thiện Minh (Varapañño)

Đại Đức Thiện Minh (Varapañño), quốc tịch Việt Nam, sinh năm 1965 tại thôn Viêm Tây, xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng.

Thế danh của Ngài là Ngô Thành Thanh, thứ nam của cụ ông Ngô Khanh và cụ bà Nguyễn Thị Sáu. Ngài tốt nghiệp trường Đại học Y khoa Huế, niên khóa 1990 – 1996, quyết định xác nhận số 392/YH-QĐ ngày 19/10/1996.

Sau khi tốt nghiệp ngành Y, vốn trở thành Bác sĩ là ước nguyện lớn nhất của tuổi thanh xuân, đáp ứng sự kỳ vọng của cha mẹ, nhưng với đại nguyện lành thanh cao đã quyết định từ trước, nên Ngài lại xin phép hai bậc sinh thành cho phép xuất gia, chính thức bước vào con đường tu học.

Xem chi tiết

TIN TỨC – SỰ KIỆN