Họ và tên: Nguyễn Thị Hoan

Pháp danh: Minh Châu

Sinh năm: 30/11/1988

Nghề nghiệp: Kinh doanh

Điện thoại: 0984855677

Địa chỉ:: 47 Tân Xuân, P.8, Q.Tân Bình, TP. HCM

     Lời đầu tiên con xin tri ân đến ngài Thiền Sư. Con vô cùng biết ơn Ngài đã cho con biết đến Pháp Bảo cao quý của ba đời chư Phật (Đức Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật vị lai)

Trước khi con đến với khóa thiền 11 ( Vĩnh Long) con đã mắc phải nhiều căn bệnh, đặc biệt, nhất là:

 1. U tuyến thượng thận trái,
 2. Hạ Kali huyết,
 3. Cao huyết áp vô căn,
 4. Hở van tim,
 5. Hội chứng trào ngược bao tử (dạ dày)

Vi diệu thay! Sau khi tham gia khóa thiền thứ 11 xong, thì tất cả các bệnh tật của con dường như hết sạch!

Con đã không phải uống bất cứ một viên thuốc nào! Con cảm thấy thân tâm con vô cùng sung sướng và hạnh phúc!

Con nghĩ không có bệnh viện nào tốt hơn, bệnh viện thiền, không có loại thần dược nào, thần tốc nào nhanh như thuốc thiền!

 • Thứ I: Chữa được nhiều loại bệnh lý có tính chất nan y,… Cho thân thể (thể xác)

 • Thứ II: Chữa được bệnh phiền não, đau khổ, v.v… Cho tâm hồn.

Trong lúc hành thiền thân thể con đau xé – con đã 2 lần mổ, 2 lần sinh con, nhưng cũng không đau bằng trong lúc con hành thiền 2 ngày đầu!

*****—–*****

Ngày thứ 3: Con đạt được pháp! Con thấy ánh sáng rực rỡ, thân hình nhẹ bỗng! Bao đau đớn dường như mất hết, tiêu tan hết! Thân hình con quay lắc và thấy mình múa hát trên cõi trời!

Con cảm thấy vô cùng sung sướng và hạnh phúc.

Ôi! Cái hạnh phúc cao quý, vi diệu không pha tạp bất kỳ mảy may nỗi lo âu sợ hãi nào rình rập nào đến với con?

Và con biết cái hạnh phúc này sẽ vĩnh viễn theo con trong cuộc đời này, mà không ai có thể phá vỡ, hay chiếm đoạt được!

Cái hạnh phúc thiêng liêng, diệu kỳ mà nếu đi tìm trên thế gian này không bao giờ có được!

*****—–*****

Ngày thứ tư: Con cảm thấy vi diệu hơn!

Do thời gian không đủ, con xin chia sẻ nhiều hơn vào những lần thiền sau ạ!

————— Sadhu Sadhu Sadhu —————


English Verson

Nguyen Thi Hoan (left adrenal tumor, heart valve regurgitation, high blood pressure)

     First of all, I would like to thank Buddhist Monk. I am extremely grateful to you for letting me know the precious Dharma Treasure of the three Buddhas (past Buddha, present Buddha and future Buddha).

Before I came to the course 11 (Vinh Long) I had many diseases, especially:

 1. Left adrenal tumor,
 2. Hypokalemia,
 3. Idiopathic high blood pressure,
 4. Heart valve regurgitation,
 5. Stomach (stomach) reflux syndrome

Miraculously! After participating in the 11th course, all my illnesses seem to be gone!

I didn’t have to take any pills! I feel that my body and mind are extremely glad and happy!

I don’t think there is a better hospital, a meditation hospital, no magic potion, no faster than a meditation pill!

 • Cure many incurable diseases, etc. For the body (physical)

 • Cure afflictions, suffering, etc. For the soul.

While meditating my body ached – I had 2 caesarean sections, 2 childbirths, but it wasn’t as painful as it was during my first 2 days of meditating!

*****—–*****

Day 3: I attained the Dharma! I see the bright light, the body was light! All the pain seemed to be gone, all gone! The body of the gyro swayed and found myself dancing and singing in the heavens!

I felt very blessed and happy.

Oh! The noble, wondrous happiness that doesn’t mix with any anxiety or fear to me?

And I know this happiness will forever follow me in this life, that no one can break, or take away!

The magical, spiritual happiness that if you look for it in this world, you can never get it!

*****—–*****

Fourth day: I feel more magical!

Due to the limited time, I would like to share more next time!

————— Sadhu Sadhu Sadhu —————