Họ và tên: Nguyễn Thu Trang

Năm sinh: 20/10/1979

Nghề nghiệp: Quản lý vận hành

Địa chỉ: TP. HCM

 

           Kính bạch Thiền sư THIỆN MINH!

Con xin bạch lại thời gian thực hành của con trong khóa thiền 12 này như sau:

Do chưa nắm rõ kỹ thuật niệm Ân đức phật Araham, nên khi đọc thầm con hướng tâm lên hướng trên đầu nhiều, nên con cảm thấy rất đau đầu!

Nhưng với sự nhiều nỗ lực, kiên nhẫn thực hành thiền con ngồi được 30-50 phút.

******_*******

Ngày 3: Con được Sư nhắc niệm dòng ân Đức Phật Araham, nhưng chỉ nên niệm theo hướng “trong tâm” hay “trong ngực mình”. Bỗng dưng con cảm thấy việc niệm dòng Arahan rất nhẹ nhàng! Thả lỏng, thư thái trong lúc niệm. Nhưng con có khởi tâm mong cầu thấy ánh sáng hay điều gì đó khác lạ hơn!

******_*******

Ngày 4: Chính “tâm mong cầu” này đã cho con “cơ hội” vào danh sách được chăm sóc đặc biệt!

Khi vào gặp và nghe Sư giảng riêng, con cảm thấy rất may mắn được Sư bằng tâm từ bi. Sư nói “Ai phát nguyện 70 phút”, ”còn ai ngồi lại tới đâu thì Sư ngồi tới đó” cùng 2 câu chuyện về Phật. Đó là động lực để con thực hành được 80 phút đến 120 phút.

******_******

Ngày 5: Con đã ngộ ra mục đích sống của cuộc đời con. Câu hỏi mà con đã đi tìm rất lâu: “mình sinh ra trong cuộc đời này làm gì? ”, “ông bà cha mẹ mình sinh ra mình để làm gì?”

Câu trả lời của con là:

“Sinh ra để mình vun bồi những phẩm chất tâm tốt đẹp, nhận ra và cắt bỏ những cái u mê sai lầm. Và khi thực hành thiền, để càng lúc mình càng thấy rõ những tâm bất thiện và vun bồi những tâm thiện lành!”.

Khi thực hành thiền, ta sẽ nhìn thấy tâm mình một cách rõ ràng nhất, như thế nào từ quá khứ, nên mình sẽ vun bồi được các tâm tốt. Đó sẽ là động lực và mục đích để con tiếp tục thực hành thiền niệm ân đức Araham uy linh tối thượng của chư Phật Chánh Đẳng Chánh Giác!

Con cảm tạ công ơn của Sư “tâm từ của Sư” và tất cả anh em hộ thiền, BTC cùng quý nhà thiện tâm đã cúng dường cao quý, tạo duyên lành, đã cho con đến với khoá thiền này!