Kính thưa quý hành giả xa gần kính mến!

Ngõ hầu hỗ trợ tối đa (kiến thức – kinh nghiệm) cho sự Chứng Đạt Pháp Bảo quý báu của hành giả, đó chính là kết quả lợi ích vô cùng lớn lao, không thể nghĩ bàn của quý thiện hữu tham gia trong khoá thiền đặc biệt sắp đến,…

Vì vậy, theo kiến nghị Bi mẫn của Ngài Thiền sư Thiện Minh, đề nghị quý hành giả tham khảo các tư liệu bên dưới, “RẤT QUAN TRỌNG, HỮU ÍCH VÀ CẦN THIẾT”:

1 – Tham khảo Các bài Pháp Thoại Quan Trọng:

  • Đề mục Thiền “Chánh Niệm Trên Hơi Thở – Anapanasati – Chân Truyền Nguyên Thủy”: Tham khảo tại đây

2. Tham khảo tư liệu quý báu “Kỹ Thuật Thiện Xảo Phát Triển Tâm, Từ Cơ Sở Vào Các Tầng Thiền Định” (Ānāpānasati):


3. Tham khảo Các Bài Chia Sẻ Trải Nghiệm Thực Tế của Hành Giả Về Thiền Chánh Niệm Trên Hơi Thở “Chuyển Hóa Thân – Tâm”:

Kính chúc quý hành giả sức khỏe an lành và hạnh phúc!

Sadhu! Lành thay!