Kính thưa quý hành giả kính mến!

Ngõ hầu hỗ trợ tối đa (kiến thức – kinh nghiệm) cho sự Chứng Đạt Pháp Bảo quý báu của hành giả, đó chính là kết quả lợi ích vô cùng lớn lao, không thể nghĩ bàn của quý thiện hữu tham gia trong khoá thiền đặc biệt sắp đến,… Vì vậy, theo kiến nghị Bi mẫn của Ngài Thiền sư – TS – ĐĐ Thiện Minh, đề nghị quý hành giả tham khảo các tư liệu bên dưới, “RẤT QUAN TRỌNG, HỮU ÍCH VÀ CẦN THIẾT” cho quý hành giả:

I. Tham khảo tư liệu “Lợi Ích Thiền Niệm Ân Đức Phật”:


II. Các bài Pháp thoại quan trọng:


III. Các tác phẩm sách:

1 – Kỹ Thuật Thiền Niệm Ân Đức Phật – phiên bản 2024:

Xem trực tuyến: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1xZ8RxU907gxZ9mhDqgQ2GcQlU2JZ3yde

2 – Phước Báu Vô Lượng Niệm Ân Đức ARAHAM:

Xem trực tuyến : https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1xZ8RxU907gxZ9mhDqgQ2GcQlU2JZ3yde


IV – Bài chia sẻ trải nghiệm thực tế của hành giả

1 – Kết quả của hành giả bệnh nhân sau thiền:

2 – Chia sẻ của hành giả khóa thiền 12:

3 – Chia sẻ của hành giả khóa thiền 13:

4 – Chia sẻ của hành giả khóa thiền 14:

5 – Chia sẻ của hành giả khóa thiền 15:

6 – Chia sẻ của hành giả khóa thiền 18:

7 – Chia sẻ của hành giả khóa thiền 19:

8 – Chia sẻ của hành giả khóa thiền 20:

9 – Chia sẻ của hành giả khóa thiền 22 – 25:

Sadhu ! Lành thay !
Araham Đức Phật trọn lành!