Họ và tên: Hứa Ngọc Huệ

Năm sinh: 11/10/1958

Nghề nghiệp: Giáo viên hưu

Điện thoại: 0706878412

Email: ngochue.hua99@gmail.com

Địa chỉ: 44 Bùi Thị Xuân, P Thới Bình, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ

 

Đây là lần thứ ba con tham gia khóa thiền Samatha do Đại Đức Thiền Sư Thiện Minh hướng dẫn. Sau khóa thiền lần này, con càng thấm sâu hơn lời vàng ngọc do một vị Thánh Tăng truyền dạy:

– Mỗi hành giả cần phải sám hối mỗi ngày, nhất là mỗi lần trước khi hành thiền. Nhờ vậy thời thiền sẽ dễ dàng đi vào định hơn.

– Cần làm công tác thiện lành, bố thí cúng dường để tăng trưởng phước, đồng thời thực hành xả ly. Bên cạnh đó, Pháp thí là vô cùng quý giá.

– Chuyên cần tinh tấn tu tập mỗi ngày trên lộ trình bát chánh đạo. Đó là căn bản Giới – Định – Tuệ.

– Phát huy năm sức mạnh tinh thần Tín – Tấn – Niệm – Định – Tuệ

Trong khóa thiền này, con không còn bị đau nhức trong khi hành thiền như các lần trước, nhưng con bị phóng tâm, vọng tưởng xen vào!

Để đối trị, con coi như mọi sự việc đều vô thường, đến rồi sẽ đi, không thật có! Nên không chấp vào đó cần phải xả ly, buông xả để có thể tịnh tâm.

Bên cạnh đó, con buông lỏng các cơ hơn. Nhờ đó con ngồi thiền được dễ dàng hơn! Cần chú tâm liên tục trên dòng niệm Araham, đó là suối nguồn phước báu vô lượng vô biên của “ân đức Phật.

Con cảm nhận được sự an lạc, tĩnh lặng, bình an, hạnh phúc tuyệt vời nơi nội tâm con. Con nghĩ rằng, con đường ra thiền đường, cũng là con đường đến thiên đường hạnh phúc chân thật!

Con xin thành kính tri ân đến ngài Thiền Sư, và tất cả quý ban tổ chức và nhà thí chủ đã hoan hỷ cúng dường đến một hội chúng với tâm đại thiện lành và quý báu này.