* Thể loại: Sách ấn tống, cúng dường, cho tặng.

            * Số Trang: 29 trang

            * Tác giả: Thiền sư – TS – ĐĐ Thiện Minh.    

            * Liên hệ thỉnh sách: banbientapwebsite2017@gmail.com


Lời Tác Giả

“Một chúng sanh duy nhất một con người phi thường xuất hiện trong thế gian này, vì sự lợi ích cho phần đông và vì hạnh phúc cho phần đông, vì lòng bi mẫn, vì sự tốt đẹp, vì lợi ích và hạnh phúc của Chư iên và loài người”. (Anguttara Nikãya)

Nam mô Bổn Sư ích Ca Mâu Ni Phật!

Kính thưa chư iện hữu! Giáo Pháp của Đức Phật đã và đang được phần đông những người con trong dân tộc Việt Nam đón nhận.

Với ước mơ Phật giáo tiếp tục được phát triển và trường tồn trên quê hương, một loạt bộ sách sẽ được giới thiệu đến độc giả, nội dung chủ yếu xoay quanh vấn đề: “Đức Phật – Đấng Từ Phụ đã ban đến loài người chúng ta những gì?”

Thật kỳ diệu! Đức Phật đã hướng dẫn và chỉ cho chúng ta biết cách sử dụng “Kho tàng châu ngọc” vốn sẵn có nơi tự thân của mỗi chúng ta.

Như chúng ta đã biết, mỗi chúng ta là một thành viên của gia đình, mà mỗi gia đình là một tế bào trong nhiều tế bào của một quốc gia. Đức Phật Ngài chủ trương dạy đến con người lấy giá trị nhân bản làm trung tâm.


Ngài đã dạy những gì đến loài người của chúng ta?

– Đối với con cái, cần phải có những bổn phận gì với cha mẹ?

– Khi trưởng thành phải hiếu thuận phụng dưỡng cha mẹ làm sao?

– Đối với quan hệ vợ chồng, cần thiết cư xử với nhau ra sao để có sự keo sơn hạnh phúc lâu dài?

– Phải có bổn phận gì đối với thầy tổ, để trở thành một người học trò khôn ngoan hiền trí? – Đối với bầu bạn cần cư xử yêu thương, quan tâm giúp đỡ nhau những lúc nào là cần thiết?

– Đối với cuộc đời, kẻ thân, người sơ, kẻ ân, người oán, phải nên xử sự như thế nào cho thích hợp và lợi ích…?

– Cần phải sống như thế nào để thành tựu những hoài bão mang lợi ích an vui cho chính mình và cho mọi người?

Đối với gia đình, quyến thuộc, quốc gia xã hội, Đức Phật ngài hằng Từ bi chỉ dạy cặn kẽ. Đôi khi tận tụy như người Cha hiền van lơn đàn con thơ dại, mà nơi trái tim mỗi chúng ta dâng lên niềm xúc động từ tình thương vời vợi bi mẫn của ngài:

“Này chư Tỳ Kheo! Hãy tránh xa các Bất thiện pháp ! Những Bất thiện pháp là có thể tránh được! Nếu như các pháp Bất thiện mà không thể tránh được thì Như Lai cũng không khuyên để làm gì! Bởi có thể tránh xa được nên Như Lai mới có lời khuyên như vậy!

Nếu vì do sự tránh xa các pháp Bất thiện mà dẫn đến công ăn việc làm buôn bán ở đời thua lỗ, thất bại, suy đồi,… thì Như Lai cũng không khuyên hãy tránh xa những pháp Bất thiện ấy để làm gì! Bởi do tránh xa các tội lỗi, các pháp Bất thiện mà nhờ đó việc làm ăn ở đời phát triển hưng thịnh, lợi ích và nhiều an vui lâu dài nên Như Lai mới có lời khuyên như vậy!”

V.v….


Bộ sách “Châu ngọc trong ta”

gồm nhiều tập này bần đạo phiên dịch, soạn thảo từ Kinh sách Phật Giáo Chân Truyền Nguyên thủy Myanmar. Đây là bộ sách dành cho tất cả mọi giới, mọi lứa tuổi có thể tham cứu, tìm hiểu về minh triết căn bản của Đức Phật.

Ước nguyện cho chân lý cao thượng mãi mãi được thuận duyên, rộng rãi phổ cập lâu dài trên quê hương Tổ quốc Việt Nam thân yêu và trên toàn thế giới. Với trí tuệ và đức tin tuyệt đối vào lời dạy của Đức Phật, chắc chắn chư thiện hữu sẽ thấy ra một kho tàng “Châu ngọc trong Ta” tự bao giờ.

 

Tác giả: Thiền sư – Đại Đức Thiện Minh
Tiến Sĩ Phật Học & Pali (Srilanka)