Họ và tên: Bùi Thị Hải

Sinh năm: 23/01/1950

SĐT: 0918052058

Địa chỉ: Tỉnh Hà Giang

     Tôi đã tham gia khóa thiền 12.

Qua 5 ngày tham gia thiền, tôi cảm nhận được trong tâm của mình cũng vơi đi nhiều phiền muộn do bệnh tật.

Thân thể khỏe ra, mỗi khi bị đau đầu, tôi thường ngồi thiền 1 giờ thì bệnh đau đầu do cảm sốt biến mất, người nhẹ nhàng thoải mái, an lạc hạnh phúc. Ân đức ARAHAN.

Tôi đang bị bệnh ung thư dạ dày từ năm 2015, tôi rất yêu thích môn thiền. Hôm nay tôi được tham gia khóa thiền tôi rất hoan hỉ.

Tôi hiểu được phật pháp qua sự giảng dạy của Sư.

*********

Tôi vô cùng biết ơn Tam bảo.

Tôi vô cùng biết ơn Thiền sư đã giúp tôi.

Cảm nhận của tôi 5 ngày qua:

Người nhẹ nhàng chòng chành như ngồi trên thuyền. Bỏ thì chân bắt đầu tê nhức, có lúc người lắc vòng đầu nặng, nóng ra mồ hôi ở vùng đầu nhiều.

Khi người hết lắc, thì 2 tay và 2 chân các cơ co cứng lại đau, cảm như bị chuột rút, cứng lại rồi thả ra cứ như vậy. Tôi cứ muốn đưa tay lên nhưng nặng không nhấc được đó là cảm nhận của tôi!

**********

Ý kiến thiền sư:

Bệnh tật của bạn đang tiến triển theo hướng khá tốt cho cơ thể!

Hành giả nên tiếp tục tập thiền tinh tấn ở nhà, hoặc tốt nhất nên tham gia ít nhất thêm một khoá thiền nữa, sẽ tốt nhiều hơn cho bệnh tật, cũng như cho sức khỏe của bạn!

————— Sadhu Sadhu Sadhu —————


English Verson

Bùi Thị Hải

     I had join into meditation course 12,

After 5 days practising meditation, I felt reducing the depression due to the disease inside my mind.

My body is stronger, everytime when the headache suffering appeared, I usually stays in meditation for an hour and then the headache from the fever would be disappeared, so that my body was feeling lightly and comfortable, peacefull and happyniess, Araham!

I’d got Stomach Cancer from 2015. I pretty much love meditation.

Today, I had joined into The meditaion course so I’m very happy.

I understand the Dhamma from the tought of Venerable Master.

************

I’m inspiration in the tought of Venerable Master.

I’m very thanksful Venerable Master to help me.

My feeling after 5 days practising meditation:

My body was feeling lightly, feeling like shaky while sitting on the board. If I had stopped sitting, my leg would be paintful. Sometime, I was shaking around and my head has heavy feeling, feeling hot and sweat in my head.

After stop shaking around, my hands and my musle were painful, similar to cramps, it was becoming spastic and then relaxing and then repeating this cycle. I had tried to raise my hand but it was felt heavy, my feeling.

************

Venerable Master’ opinion:

Your progressive disease is improving well for your body.

You should practise meditation more at home or the best thing is participating in the other meditation courses, your health will be improved and having a good result for your diease.

————— Sadhu Sadhu Sadhu —————