Trương Anh Đào

Họ tên: Trương Anh Đào – MS: 366

          Con xin thành tâm tri ân và biết ơn đến Thiền Sư, Tiến Sĩ Đại Đức Thiện Minh, Sư Cô Bi Nguyện cùng các Đại thí chủ và tập thể BTC khóa tu ở trường liên cấp Tuệ Đức!

          Từ ngày 4/4 – 7/4 con được duyên lành về đây tu thập thiện thọ trì thập giới, đặc biệt là thiền định.

          Bốn ngày qua, đã giúp con cảm nhận được niềm vui, nguồn hạnh phúc nơi tự tâm, mà không cần đến vật chất gì ở bên ngoài, đó chính là “Pháp hỷ, pháp lạc” cao quý trong thiền định mang lại!

          Thân tâm con rất an lạc hạnh phúc. Vì trong lúc con ngồi thiền niệm Ân Đức Phật “A Ra Hăng”, lần đầu tiên, con được định tâm trong trạng thái thanh tịnh, trống rỗng được khoảng 20 phút, thì trong tâm con phát sinh toàn ánh sáng màu xanh lục, vào lúc ấy con rất an lạc và thoả thích lắm và đến hết giờ, con phải xả thiền.

          Lần thứ 2 và lần thứ 3 thân con cũng lắc lư nhẹ nhàng, miệng mĩm cười hết cỡ, thân tâm con rất bình an và thoả thích (mặc dù chân con ngã tới 60 phút đau gối).

          Lần cuối cùng, ngồi thiền, thân thể con cũng lắc lư nhẹ, rồi đầu gối con đang đau, tự nhiên đến gần hồi chuông thứ 2 (khoảng một giờ). Tự nhiên có một lực mạnh bung chân con duỗi thẳng ra.

          Sau đó, hai cánh tay con rung lắc và con chắp tay trước ngực tới hết giờ xả thiền, và đồng thời hai chân con lúc đó, cũng ngồi trong thế chân trong chân ngoài, miệng con mĩm cười tới hết giờ xả thiền.

          Con đã trình bày hết.

          A Ra Hăng Đức Phật trọn lành!