Họ và Tên: Lê Thị Kim Trinh

Năm sinh: 25/12/1986

Số điện thoại: 083 988 0899

Email: kimtrinhaat@gmail.com

Địa chỉ: K35/58 Trưng Nhị, Quận Hải Châu, tp Đà Nẵng

Nghề nghiệp: Giao dịch tài chính

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

 Con kính bạch Đại Đức Thích Thiện Minh!

   Con không biết dùng từ ngữ nào diễn tả, cảm tạ tri ân đại đức như thế nào cho lột tả lòng biết ơn của con đối với Sư. Sư thực sự là Phật sống cứu rỗi tâm hồn con.

Kính bạch Thiền Sư! Con đến khóa thiền với tinh thần lĩnh hội và tha thiết mong cầu sự bình an trong tâm.

Bản thân con bị stress rất nặng, vì mưu toan cuộc sống hằng ngày! Sự phẫn nộ, uất ức, tức giận, hận thù trong con Cho nên con đi tìm sự bình an trong tâm nhiều nhiều năm rồi! Con có tìm hiểu và học thiền rất nhiều nơi: Thiền niệm hơi thở, Thiền Vipassana, Thiền trà, Thiền sách,… và Yoga Thiền… Nhưng tất cả chỉ giải phóng tâm hồn bên ngoài của con thôi! Hôm nay đến với khóa thiền “Niệm ân đức Phật A RA HĂNG” của Thầy, con vỡ òa hạnh phúc trong lòng – một nguồn hạnh phúc tột cùng, vô lượng vô biên mà con không thể nào diễn tả nổi!  

Khóa học chỉ với một ngày đầu tiên thiền định, mà con đã đạt được cảm giác và mở được nút thắt sâu bên trong con người con!

Những buổi thiền tiếp theo, con đã ngộ ra rằng: “Thiền mà định tâm là sự thành công của người hành thiền” Điều ngộ ra vô cùng quý báu này! Quả thật, nếu không có Thầy, chắc con cả đời khó mà đạt được!

Con bị đau đa khớp, sau 05 ngày học và hành thiền trong khóa học của Thầy, thật sự các khớp chân, tay, cổ… nóng ran lên và cảm giác xoa dịu

Con cảm ơn Sư rất rất nhiều ạ, nhân đây con cảm ơn Sư Cô Bi Nguyện và các anh chị ban hộ thiền. Sự chu đáo, tận tâm, tận lực ngày đêm lo cho chúng con.

Với lòng thành kính biết ơn sâu sắc.

    ————— Sadhu Sadhu Sadhu —————


 English Verson

Le Thi Kim Trinh (Polyarthritis, severe stress, …)

Namo Sakyamuni Buddha!

Dear Venerable Thich Thien Minh!

     There are no words to express how grateful I am to you. You truly are a living Buddha who saved my soul.

Dear Meditating Monk, I came to the meditation course with a strong desire to learn and find inner peace.

I have been suffered severely from the stress due to the fighting for my daily life! The stress caused by the anger, resentment, and hatred in my heart…, So I had been searching for peace of mind for many years! I had learned about and signed up for many meditation courses, including: Breathing Meditation, Vipassana Meditation, Drinking Tea Meditation, Reading Books Meditation, and Yoga Meditation, but they all only solved my problems outside of my mind. Now, when I was attending the course “Buddhanussati – Meditation on the qualities of Buddha – Araham”, my heart burst into happiness – an absolute, boundless happiness that I cannot describe!

On the first day of the meditation course, I enjoyed the state of happiness and untied the knots deep inside of me!

During the subsequent practice sessions, I realized that: “Achieving the concentration of the mind is the success of a meditator.” This is extremely precious! Indeed, if it weren’t for your teaching, I wouldn’t be able to achieve it for the whole of my life!

My polyarthritis pain was severe, but after only 5 days of learning and practicing meditation, the joints of my legs, arms and neck flushed with heat, and the pain had relieved.

I thank you so much! By the way, I also would like to thank Sister Bi Nguyen and the entire support team of the meditation course for being so thoughtful and for all of your hard work in taking care of us around the clock.

With deep gratitude.

————— Sadhu Sadhu Sadhu —————