Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Nương

Năm sinh: 14/11/1963

Số điện thoại: 090 350 4993

Email: Phamquocanh.namvuong@gmail.com

Địa chỉ: 107, tổ 3, khu Rừng Mận, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Nghề nghiệp: Nghỉ hưu

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính gửi: Ngài Thiền sư Đại Đức Thiện Minh!

     Thưa Thiền sư con đã theo học khóa thiền 9 tại Phú Thọ. Và nay theo tiếp khóa thiền 13 tại chùa Quan Âm – Đà Nẵng.

Từ một người chưa hiểu gì Phật Pháp, mà chỉ tự tâm mình đến chùa và lập bát hương thờ Phật tại gia. Theo như nhiều lời khuyên của các bậc hành giả, vì con bị bệnh tiểu đường.

Suốt thời gian dài, cuộc đời con cũng chỉ biết có vậy!

Mùng 1, ngày rằm hàng tháng thắp hương xin Phật độ trì phù hộ cho con và gia đình được bình an, mạnh khỏe, may mắn!

Con thấy cuộc sống, gia đình con cũng được an vui, làm ăn phát đạt, may mắn!

***++***

Thế rồi, cho đến một ngày từ người bạn con là anh chị Đức, Phong có mời con đi dự khóa thiền 9. Khóa thiền do gia đình anh chị là đại thí chủ. Con được Thiền sư dạy về Phật Pháp và thiền con mới ngộ ra rằng:

“Mình biết quá muộn nhưng cũng còn may mắn hơn nhiều người chưa được biết tới!”. Tại khóa thiền 13, con đã được Thiền sư chỉ dạy kỹ lưỡng. Do từ trong tâm mình còn quá nhiều phiền não, nên bệnh tật phát ra từ tâm:

Con bị tiểu đường 17 năm, thoát vị đĩa đệm cột sống lưng, cột sống cổ, U xơ tử cung, U nang buồng trứng, U vú, U xương đùi, U tuyến giáp. Từng ấy năm con sống chung với lũ. Vẫn cứ lo làm ăn, gánh nặng cuộc sống cơm áo gạo tiền. Đói thì ăn, đau thì uống thuốc, mệt mỏi thì ngồi nghỉ ngơi. Đầu óc lúc nào cũng nặng nề lo toan!

Từ khi được Thầy giảng giải về Phật-Pháp-Tăng, con như người chết đi nay được sống lại. Tâm con thanh thản lạ thường!

Con trút hết mọi gánh nặng về tiền bạc, lo cho sức khỏe. Con thương lấy bản thân mình nhiều hơn, bệnh tật được đẩy lùi. Con cảm ơn Thiền sư rất rất nhiều. Nhất là bệnh phiền não của con đã cải thiện được khoảng 70%.

Con vô cùng biết ơn Thiền sư. Kính chúc thầy luôn luôn mạnh khỏe để ban phước lành đến chúng con và cho nhiều người ạ

————— Sadhu Sadhu Sadhu —————


English Verson

Nguyen Thi Hong Nuong (Uterine Fibroids, Ovarian Cysts, Breast Tumors, etc.)

NAMO SAKYAMUNI BUDDHA

Dear Buddhist Monk Venerable Thien Minh!

     Dear Buddhist Monk, I have studied meditation in course 9 in Phu Tho. And now follow the 13th course at Quan Am Pagoda – Da Nang.

From a person who knew nothing about the Buddha dharma, I went to pagodas with my own mind and set up a bowl of incense to worship Buddha at home upon many meditators’ advice, because I have diabetes.

For a long time, that’s all my life has been!

On the 1 st and the full moon day of every month, I burn incense to ask the Buddha to bless me and my family with peace, health, and luck!

I think my family’s life is also happy with prosperous business and luck!

***++***

Then, until one day my friends named Duc and Phong invited me to attend the 9th course. The course was run by his family as a great sponsor. When I was taught about Buddhism and meditation by the Buddhist Monk, I realized that:

“I know it’s too late, but I’m still luckier than many unknown people!” At the 13th course, I was carefully taught by the Buddhist Monk. Because there are too many sorrows in our mind, sickness comes from the mind:

I have suffered from the diabetes for 17 years, herniated discs in the lumbar spine, cervical spine, uterine fibroids, ovarian cysts, breast tumors, femoral tumors, thyroid tumors. All those years I lived with the diseases as well as worrying about doing business, making ends meet and the burden of life. When I am hungry, I eat; when I am sick, I take medicine, when I am tired, I rest. My mind is always heavy with worries!

Since being taught about Buddha-Dharma-Sangha by the Buddhist Monk, I am like a dead person who has been resurrected. My mind is unusually peaceful!

I take off all the burden of money, and worries for the illness. I love myself more, disease is repelled. I would like to say thank you very much to you. Especially, my sorrows have reduced by about 70%.

I am very grateful to the Buddhist Monk. May you always be healthy to bless us and many people.

————— Sadhu Sadhu Sadhu —————