Trong thời gian giãn cách vì dịch Covid 19, vào sáng ngày 03/09/2021, khóa thiền dưỡng sinh online với chủ đề “Phát Triển 3 Nguồn Tài Sản Vô Giá Bên Trong”, do Ngài Thiền sư – TS Thiện Minh (Bác sĩ Y khoa Ngô Thành Thanh) hướng dẫn.

Khóa thiền diễn ra trong 3 ngày, với sự tham gia của khoảng 650 lượt hành giả trong và ngoài nước.

Ngài Thiền sư thuyết Pháp và hướng dẫn phương pháp Thiền qua màn hình Zoom.

Khóa thiền kết thúc với chương trình chia sẻ đặc biệt: “SỰ KHAI MỞ TIỀM NĂNG VÔ GIÁ CỦA CON NGƯỜI”, khoảng 75% hành giả chứng đạt được các Pháp an tịnh, hỷ lạc,… với những cảm xúc nghẹn ngào, vỡ òa trong hạnh phúc,…

Quý khách mời gồm có:

  • Thượng Toạ Giáo Sư Thích Minh Nhẫn – Uỷ Viên Ban Hoằng Pháp Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam – Chánh thư ký Ban trị sự – Kiêm trưởng Ban Giáo Dục tăng Ni.Tổng Biên Tập Phật Sự online.
  • Ngài Nguyễn Xuân Thắng – Tổng Thư ký liên hiệp UNESCO Thế Giới (WFUCA) – Chủ Tịch Liên Hiệp Các Hội UNESCO Việt Nam – Tổng biên tập Tạp chí Ngày Nay.
  • Giáo Sư Tiến Sĩ Phan Anh – Chủ tịch Hội Đồng Viện – Viện trưởng viện Nghiên cứu và Ứng dụng Tiềm Năng con người.
  • Bà  Đỗ Thi Ngọc Quyên – Phó Giáo sư Tiến Sĩ, Phó Viên Trưởng, cùng các Giáo Sư, Phó Giáo Sư trong Ban Lãnh đạo viện Nghiên Cứu và ƯD Tiềm Năng con người.
  • Ngài Ngô Văn Quán – Giám Đốc Trung tâm Unesco Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Phật Học Việt Nam.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận tại phòng Zoom:

* Ngày 1: 03/09/2021

* Ngày 2: 04/09/2021

* Ngày 3: 05/09/2021