Họ và tên: Nguyễn Việt Đức

Sinh năm: 28/04/1964

Số điện thoại: 0913351437

Nghề nghiệp: Chủ Tịch Hiệp Hội Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ

      Kính Bạch Sư Phụ!

Con xin viết bài chia sẻ như sau:

+ Con rất hạnh phúc khi có Minh sư là Thầy.

+ Con rất hạnh phúc có Pháp và đang trên con đường tu tập Giáo pháp của Đức Phật.

+ Con rất hạnh phúc vì đã làm được việc mà mình đã nguyện và việc đó đem lại lợi lạc cho nhiều người.

+ Kính mong Thầy dành cho chúng con, dành mảnh đất này sự ưu ái, đem Giáo pháp tấn hóa cho chúng con.

+ Một số chia sẻ con sẽ nói trong lễ tổng kết.