Họ và tên: Lương Phan Diễm Hồng

Ngày sinh: 01/11/1988

Nghề nghiệp: Giáo viên

SĐT: 0985374310

Địa chỉ: Trung tâm tiếng Việt cho người nước ngoài, Viện nghiên cứu ứng dụng ngôn ngữ và văn hóa

          Kính thưa thầy, thưa BTC khóa thiền.

          Con tên là Lương Phan Diễm Hồng, Ms: 223.

           Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

          Trước tiên con xin thành kính tri ân Tam Bảo, Ngài Thiền Sư, Ban tổ chức và các vị Đại thí chủ. Mọi người đã cho chúng con có được một khóa tu tuyệt vời như thế này ạ!

          Qua quá trình ngồi thiền, con nhận ra một điều rằng Đức tin là quan trọng hàng đầu!

          Có Đức tin chân thật thì sẽ sinh ra một sức mạnh, một ý chí khủng khiếp giúp mình vượt qua tất cả!

          Khi mới thiền, con đau đớn đến mức gần như không thể chịu được nữa. Nhưng con vốn có niềm tin sâu sắc và lòng thương kính đặc biệt đối với Đức Thế Tôn! Lúc đó con nhớ đến Đức Thế Tôn và đã cố gắng. Cố gắng, cố gắng không xả thiền, đúng theo lời nguyện và dần dần vượt hơn thời gian nguyện.

          Những ngày sau, con cảm thấy mình dần có thể kiểm soát cơn đau. Com nhìn rõ nó nhưng không bị nó chi phối nhiều nữa. Con có thể ngồi 2h – 2,5h hoặc hơn nữa nếu nhớ đến Đức Phật.

          Điều quan trọng là mình đã học được cách điều khiển thân và tâm của mình. Không để cho nó tự do, giải đãi. Qua quá trình thiền, con thấy mình trưởng thành hơn, ý chí được rèn luyện mạnh mẽ hơn. Đặc biệt là niềm tin thanh tịnh, không lay chuyển vào Tam Bảo càng tăng lên rõ rệt.

          Đó là tài sản quý giá nhất đối với con. Con có được tình yêu lớn lao của Đức Phật và đức tin trong sạch vào Tam Bảo. Quả đây là một phước lành cao thượng nhất!

          Hơn nữa, con còn được thọ tam quy thập giới suốt 5 ngày. Điều này con phải đảnh lễ tri ân Ngài Thiền Sư. Thầy đã truyền cho chúng con 10 giới cao quý trong chánh pháp của Đức Như Lai. Con rất biết ơn Thầy ạ!

          Con rất cảm động mỗi khi đến giờ thọ tam quy thập giới. Giọng thầy đọc bằng tiếng Pali nghe âm vang, trầm hùng, thiêng liêng. Gợi cho con nhớ đến không gian của những ngày xưa cũ cách đây hơn 2500 năm. Thời Đức Thế Tôn còn tại thế, trên cao là Đức Phật, dưới là tứ chúng đệ tử, cận sự nam, nữ hai hàng đang lắng nghe lời vàng của Đức Phật.

          Con nguyện sống và tu hành thật tốt theo lời Đức Phật dạy. Xứng đáng là đệ tử của Tam bảo.

          Một lần nữa, con xin thành kính tri ân!