Họ tên: Nguyễn Văn Ngọc

SBD: 71

Năm sinh: 1957

     Ngày đầu tiên, tôi đến với khóa thiền thứ 18 quá bỡ ngỡ, nhưng được đón tiếp thật là chu đáo thân thiện.

  1. Ban hộ thiền tích cực vui vẻ giúp đỡ thiền sinh nhận phòng và hướng dẫn chu đáo mọi việc cần thiết.
  2. Thiền Sư giản dị vui vẻ và gần gũi. Cách giảng pháp dễ hiểu hướng dẫn thiền tận tình. Nhờ vậy chỉ qua một ngày hành thiền tôi đã đạt được hiệu quả nhất định.

Ngày thứ hai, điều này tôi đã diễn đạt trong chia sẻ 26/11 đó là thật sung sướng, mọi đau đớn của bệnh xương khớp hầu như lành lặn.

Sau buổi thiền tối 26/11 tôi không thể diễn tả được hết cảm giác đau đớn khi đang hành thiền, nhưng nhờ sự chỉ dẫn của thiền sư trong khi đang hành thiền mà tôi đã vượt qua những ngày sau đó. Với sự nỗ lực, tôi dần đạt được những trạng thái an lạc sau khi hành thiền cái cảm giác quá sung sướng khi đạt Pháp hỷ lạc tôi rất hạnh phúc và sung sướng.

  1. Ban hậu cần quá chu đáo thức ăn đồ uống đầy đủ thậm chí là dư chất dinh dưỡng cần thiết cho một ngày tu học.
  2. Qua đây tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Sư phụ đáng kính, sư cô Bi Nguyện, ban tổ chức, đại thí chủ địa điểm trường thiền đã tổ chức một khóa thiền chu đáo đầy đủ, nội dung súc tích tạo điều kiện cho thiền sinh phát huy khả năng bẩm sinh của mình.

  3. Thời khóa biểu tu học của thiền sinh cần được cố định vì có nhiều sự thay đổi về giờ giấc làm cho thiền sinh hơi bị động.

  4. Cuối cùng con xin kính chúc thiền sư pháp thể khang an Phật sự Viên Thành, ban tổ chức nhiều sức khỏe để tổ chức nhiều khóa thiền như thế này trên khắp mọi miền đất nước, để chúng sanh được thấm nhuần trong giáo pháp của Đức Thế Tôn nhằm bớt đau khổ nhờ ân đức của Ngài qua nhiều khóa thiền.

Con xin tri ân và cảm ơn Ngài Thiền Sư ban tổ chức, ban hộ thiền.

Hội An, 29/11/2020
Nguyễn Văn Ngọc

————— Sadhu Sadhu Sadhu —————


English Verson

Nguyen Van Ngoc (Arthralgia)

      Although I was a little bewildered on the first day of the 18th course, I was received very attentively and friendly.

1. The meditation support team was very active and happy to help students check in and guided them through everything they need.

2. The Buddhist Monk was simple, fun and approachable. His way of teaching was easy to understand and he guided meditation thoroughly. Thanks to that, after only one day of meditation, I have achieved a certain result.

Talking about the second day, I expressed in the sharing on November 26, I was very happy because all of the joint pain was almost gone.

I cannot describe the pain I felt while meditating after the meditation session on the evening of November 26, but thanks to the Master’s guidance, I overcame it in the following days. With great effort, I gradually reached peaceful states while meditating, I was overjoyed when I attained the blissful Dharma. What a great happiness!

3. The course support team was very attentive, providing adequate food and drink, if not excess nutrition, for the meditators.

4. By the way, I would like to thank the venerable Master, Sister Bi Nguyen, the organizing board, and the generous donors for organizing a thoughtful meditation course with concise content, creating favorable conditions for the meditators to unleash their potential.

5. The course schedule should be fixed because there were many changes in time, which makes meditators a little passive.

6. Finally, I wish the Buddhist Monk good health and peace, as well as complete success in your Buddhist work. I wish the organizers good health so that they can organize many more courses like this across the country, so that sentient beings can be absorbed with the Buddha’s teaching and relieved suffering through his grace through many meditation courses.

I would like to express my gratitude and thanks to our venerable Master, the organizing board, and the support team of the course.

Hoi An, November 29, 2020

Nguyen Van Ngoc

————— Sadhu Sadhu Sadhu —————