Pháp danh: Chánh Giác

Sinh năm: 1963

Số điện thoại: 0908 899 998

Địa chỉ: Tp.HCM

Nghề nghiệp: CEO Công Ty Xây Dựng….

     Kính Bạch Đại sư!

Con chân thành cảm ơn Đại sư đã hết lòng hết dạ chỉ dạy, hướng dẫn pháp học pháp hành. Cám ơn Ban tổ chức và Đại thí chủ tạo điều kiện cho con được tham dự khóa thiền VIII Niệm Ân đức Arahan – Đức Phật. Và khóa thiền đã có được nhiều lợi lạc cho bản thân con và đại chúng.

* Qua 5 ngày thiền ngắn ngủi con đã có các kết quả như sau:

  • Con đã loại trừ bỏ rất nhiều các bất thiện Tâm như phiền não, vọng tâm, tâm tham, sân, si và tà kiến đã được chuyển hóa nhiều.
  • Con đã đạt được việc An Thân Tâm trong dòng niệm Arahan. Có được sự bình tâm buông xả và pháp hỷ lạc khi Định Tâm. Hiện nay nhiều khi chỉ cần nhắm mắt niệm vài lần Arahan là Tâm đã bắt đầu được An Tĩnh, Bình Tâm.
  • Thời thiền dài nhất của con là 2h30 và 3h. Con cảm nhận được bản thân con đã chuyển hóa được phần lớn 5 triền cái, đầu óc sáng suốt, bớt vô minh hơn nhiều.
  • Bản thân con cảm nhận được hạnh phúc và bình an hơn nơi đâu. Do bản thân mình tu tập, tin tưởng không lệ thuộc vào hoàn cảnh vào bất như ý, bất toại nguyện ở cuộc đời này!
  • Con bất đầu có được sức mạnh bên trong trước khó khăn giông bão cuộc đời.
  • Những ngày tham dự khóa thiền, là những ngày an lạc bình an nhất trong cuộc đời con đã trải nghiệm.

*****+*****

* Con xin thỉnh nguyện lên Đại sư lời thỉnh nguyện của con:

  • Đại sư tiếp tục có kế hoạch các khóa thiền Niệm ân đức Phật từ 5 – 7 ngày hoặc 10 ngày để chúng con có cơ hội tu tập để thiện xảo kỹ năng thiền định.
  • Con và mọi người đang hoặc loại bớt các phiền não thô và trung. Tuy nhiên rất nhiều phiền não vi tế ngấm ngầm vẫn còn trong Tâm. Khi ra đời gặp cảnh ngang trái giông bão chúng con vẫn gặp khó khăn. Khi thuận duyên, con kính thỉnh cầu Đại sư cho theo khóa thiền Vipassana.

Con tin tưởng rằng với ân đức Đại sư, với nhiệt tình hết lòng hết dạ với phương pháp giảng dạy thực hành của Đại sư rất hiệu quả và nhanh chóng, sẽ giúp chúng con vượt thoát phiền não.… Giúp chúng con tiến bước trên đại lộ Giác ngộ Giải thoát.

Con xin thành kính Cảm tạ ân đức của Đại sư, Đại thí chủ đã tài trợ khóa thiền này cho chúng con có cơ hội tu tập.

– – – – – – – Sadhu! Sadhu! Sadhu! – – – – – – –