(Tiếp theo Phần 4)

     * Phần Kết:

Thế là sau 5 ngày nỗ lực, quyết xa lìa và đoạn tuyệt phiền não. (Mà đó cũng chính là bất thiện tâm, những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Những cản trở cho sự sống có ích, có nhiều ý nghĩa…!).

Con nguyện chết thì thôi. Nguyện cúng dường thân này cho Tam bảo. Bỏ đi con người cũ, để sinh ra làm một con người mới phát triển 3 năng lực Tâm – Thân – Trí. Con đã trải qua và được trải nghiệm những pháp bảo cao quý và cao thượng. Một lợi ích vô lượng vô biên mà con không thể nào ngờ!

Quả thật, nhờ những câu nói và lời dạy của Ngài Thiền Sư:

 1. Sự cúng dường cao thượng nhất là hành theo lời Đức Phật dạy.
 2. Thành công của người học trò là nhờ 100% nơi người thầy.
 3. Ngũ lực: Năm sức mạnh tinh thần: Tín – Tấn – Niệm – Định – Tuệ:
 • Tín: Tuyệt đối tin vào Tam Bảo, tin vào tất cả những kết quả đều phát sinh từ nhân của nó. Không hoài nghi lời dạy từ bậc thầy của mình; Không hoài nghi vào khả năng tu tập của mình v.v…
 • Tấn: Tinh tấn, nỗ lực, quyết tâm cao độ:
 • Tinh tấn loại bỏ những pháp bất thiện đã sanh.
 • Tinh tấn không cho những pháp bất thiện sẽ sanh.
 • Tinh tấn làm cho phát sinh những pháp thiện chưa sanh.
 • Tinh tấn làm cho tăng trưởng những pháp thiện đã được sanh.
 • Tuệ:
 • Cố gắng đọc hiểu tường tận về những phương cách, kỹ thuật trong thực hành pháp niệm Araham (quyển sổ tay- Kỹ thuật thiền định niệm Ân Đức Phật – Do Ngài Thiền Sư biên soạn).
 • Nắm bắt những phương pháp “những lời dạy chân lý” đối trị với các phản ứng của Tâm lý và thân thể trong quá trình hành thiền.
 • Đọc hiểu và nghe kỹ các bài giảng Pháp Âm trên website của Ngài Thiền Sư – Chú trọng các bài:
 • Nguyên nhân nào Ngài thành Phật và
 • Quả lành của niệm Ân Đức  Phật…

và Bài: Ba quy luật (đặc tánh) căn bản của Thân Tâm: Vô thường – Khổ – Vô Ngã trong “Chìa Khoá Vàng vào Kho Tàng Hạnh Phúc” của Ngài Thiền Sư.

 • Tìm hiểu những mẫu chuyện về Ân Đức hy sinh cao cả của Ngài cho chúng sanh trong các kiếp quá khứ khi ngài còn hành Bồ Tát đạo càng nhiều càng tốt, như tích chuyện Đạo Sĩ Khanti Vadi; chuyện Hoàng tử Dhamma Pala bị chặt hết hai tay, hai chân và cả đầu, Tích chuyện tiền thân Bồ Tát bố thí thân mạng cho Cọp v.v…Mục đích để khi niệm Ân Đức Ngài, giúp cho sự chiêu cảm đến uy linh Ân Đức Ngài mạnh mẽ, mỗi khi nghĩ đến công hạnh hy sinh của Đức Bồ Tát cứu chúng sanh… Nhằm trợ sức về đức tin và sự kinh cảm trong Ân Đức của Ngài khi hành thiền.
 • Sự hiểu và tuyệt đối hợp tác các nội quy, nguyên tắc do khoá thiền đặt ra cốt để hỗ trợ cho sự mau chóng chứng pháp của hành giả như: Tịnh khẩu, không dùng điện thoại, không dùng thức ăn quá no dễ gây hôn trầm ngủ gục khi thiền v.v…
 • Tự tin và biết chắc chắn sau khi vượt qua cảm thọ đau đó rồi, thì sẽ không phải còn bị đau đớn như vậy nữa!
 • Bởi hiểu và tin chắc rằng những cảm thọ đau đớn kia chính là kết tinh của mọi sự tiêu cực Tham – Sân – Si của chúng ta đã tích luỹ từ nhiều kiếp trong quá khứ, nên bây giờ chính ta phải có trách nhiệm giải toả cho chính chúng ta.

*****+*****

* Thiền giúp phát triển đồng thời 3 năng lực trong con người đó là:

(1) Phát triển Năng lực về sức khoẻ của Thân thể: Đẩy lui và hoá giải được rất nhiều bệnh tật v.v… Cả bệnh về tâm lý và bệnh lý về thân thể v.v…

(2) Phát triển Năng lực về Tinh Thần:

 • Tâm An lạc và Hạnh phúc.
 • Tâm Từ ái,
 • Tâm Bi mẫn,
 • Tâm Thiện,
 • Tâm mạnh mẽ không sợ hãi, không yếu đuối dễ sa ngã vào những cám dỗ về Tham, Sân và Si tầm thường, phàm tục… Là gốc triền phược tạo bao điều nghiệp dữ và phiền não của con người…

(3) Phát triển Năng lực về Trí tuệ:
Thiền giúp phát triển năng lực Trí. Vì vậy phải nỗ lực chứng thiền, để giúp thoát sự phiền não của tâm trí (khổ tâm), phát huy nhiều trí tuệ sáng suốt, nhìn xa trông rộng hơn và thấy biết được nhiều quy luật vận hành nơi thân tâm chính mình và do đó sẽ dễ dàng hiểu được tâm ý của người khác nhiều hơn, để rồi dễ cảm thông và hoà đồng trong cuộc sống chung v.v… và do đó làm được nhiều điều vi diệu có ích cho cuộc đời.

(4) Niệm:Chánh niệm, liên tục đặt tâm an trú trên dòng niệm Arahan và tuyệt đối duy trì trong mọi tình huống dù đó là một trạng thái vô cùng khốc liệt của cảm thọ đau đớn phát sanh v.v…
Chánh niệm trong mọi hoạt động, không chỉ trong thiền ngồi, thiền đi, thiền đứng, thiền nằm, (đặc biệt trong khi ăn, Chánh Niệm được duy trì đều đặn liên tục trên dòng Araham là vô cùng quan trọng hỗ trợ lớn cho sự thành công), mà còn trong cả những sinh hoạt cá nhân. Chánh niệm hay biết và điều phục đúng tư thế. Sự gia tăng chánh niệm chỉ có thiếu (tánh hay quên) chứ không bao giờ thừa mứa, y như lời Thiền Sư chỉ dạy.

(5) Định: Gìn giữ Tâm luôn trong trạng thái Bình Tĩnh. Ung dung, tự tại, không nên mong cầu, không chấp trước điều gì, nên có cách nhìn khách quan về phiền não (Bởi những cảm thọ khổ đau này không phải là của ta!!!). Tất cả các pháp là vô thường, tuân theo quy luật tự nhiên.

Lục căn chế ngự nghiêm phòng. Khẩu khai thần khí tán, vậy nên Tịnh khẩu tuyệt đối, hạn chế tối đa viết lách và đọc sách trong khoá thiền.

Cùng với lời chia sẻ của bác Hùng Đại thí chủ tài trợ cho khóa thiền: CTHĐQT Công Ty Cổ Phần BeeGreen.

“Muốn sống theo đạo thì phải hiểu đạo, muốn hiểu đạo thì phải học đạo. Học để hiểu mà hành. Người Hiểu rồi khi Hành theo còn khó! Huống chi người không Học, không Hiểu, trách chi khó Hành.!”.

Bác biết nhiều vị Sư tài giỏi, nhưng hiếm ai bác nhận làm thầy, vì một khi đã nhận ai làm thầy rồi, người ta không nhìn vào ông thầy mà nhìn vào người đệ tử. Vì bác tự thấy có còn ham thích nhiều điều, sợ lại ảnh hưởng không tốt đến thanh danh Sư phụ đó”.

Chính vì những lời chia sẻ đó, con càng có thêm động lực trau dồi, huân tập:

+ Con càng ham mê học pháp học, càng có sự mong muốn thôi thúc tìm hiểu cho tận tường lời Pháp Bảo cao thượng, hiểu cho cặn kẽ từng từ, từng câu để rồi áp dụng vào trong lúc thực hành thiền cũng như trong cuộc sống.

+ Để sống xứng đáng với Ân cha mẹ, Nghĩa thầy cô, Ân Đức Tam Bảo, là con của Phật – Carana abhi (Diệu Khả). Con tha thiết nguyện mong chứng thiền, để phát triển năng lực Tâm – Thân- Trí, để đưa Thiền Vào Cuộc Sống, những bất thiện tâm luôn rình rập, chập chờ những khi có cơ hội liền tấn công, bao phiền não còn đang ngủ ngầm có sẵn trong con, dù muốn hay không nó vẫn ở đó.

Là chính trong con:

Có thiện, có bất thiện, xin hãy tâm từ thương lấy con như con đang là! Và không dừng ở đó, tuy học – hiểu theo cái trí hiểu biết còn hạn hẹp của con – rồi áp dụng theo năng lực thân tâm và trí còn giới hạn của mình, con nguyện luôn luôn nỗ lực, Sống Để Thiền – trau dồi, huân tập, hướng đến phát triển 3 năng lực Tâm- Thân – và Trí.

Con không biết chia sẻ pháp sao cho ngắn gọn, cúi xin Ngài Đại Đức hoan hỷ chỉ dạy cho con.

Trước khi viết, con ngồi thiền và nguyện Chư Thiên hộ trì để con có thể nhớ lại để ghi cho đúng lời chân thật, lời nguyện chơn thật của con rằng:

Mong chia sẻ những Pháp Bảo cao thượng của Tam Bảo, Là Nguồn Tài Sản Vô Giá, Vô Lượng, Vô Biên trong mọi con người thiện trí, có ước nguyện chơn thật hướng về cuộc sống an vui thiêng liêng phúc lành cao quý, lợi ích cho mình và lợi ích lâu dài đến thế gian.

Bởi Đức Phật dạy: “Sabba danam dhamma danam vijjati – Bố thí pháp là sự bố thí cao thượng nhất trên tất cả sự bố thí!”.

*****+*****

Do vậy, con thành kính vâng giữ hành theo. Kính mong Chư bậc thiện trí, quý bạn hiền hữu duyên, xa gần hoan hỷ đón nhận phần chia sẻ bằng đức tin trong sạch của con trong Ân Đức vô lượng của Đức Phật.

Dù sao, đây cũng là những trải nghiệm đầu tiên chỉ trong “Lãnh Vực Thiền Định Về Niệm Ân Đức Phật” của một người trẻ tuổi như con, trong đại dương mênh mông của Biển học Phật Pháp, nguyện mong tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui, tâm từ thương mến, xá lỗi cho những vụng dại nào của con!

Chư thiên ngự trên hư không

Địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều

Long vương thần lực có nhiều

Đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con

Hộ trì phật giáo tăng bồi

Các bậc thầy tổ an vui lâu dài

Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai

Chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu

Chúng con vui thú đạo màu

Tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh.

Do sự phước báu mà con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, nhất là mẹ con: Nguyễn Thị Hảo – từ trần ngày 24/11/ Kỷ Sửu, cầu xin cho mẹ kính yêu của con cùng các vị ấy hoan hỷ với phước thiện này để hằng được sự an vui.

Do sự phước báu mà con đã trong sạch làm đây, xin chia phước đến thân bằng quyến thuộc còn tại tiền, nhất là ba con: Nguyễn Nhiều- tuổi Kỷ Hợi 1959, các anh chị, các cháu trong gia đình con… Cầu xin cho các vị ấy hằng được sự an vui.

Do sự phước báu mà con đã trong sạch làm đây, xin dâng phước đến Ngài Thiền Sư đại đức Thiện Minh cầu xin cho Đại Đức hằng được sự an vui.

Do sự phước báu mà con đã trong sạch làm đây, xin chia phước đến quý vị trực tiếp hoặc gián tiếp đã trợ duyên cho con trong Chánh pháp và Thiền Định, nhất là Chư vị: Sư cô Bi Nguyện, Bác đại thí chủ Nguyễn Mạnh Hùng, Cô đại hộ pháp Thanh Trúc, anh Nguyễn Minh Đức (Thiện Pháp), chị Nguyễn Thị Kim Huệ (Diệu Thế), anh Phạm Ngọc Duy (Huệ Ân), chị Lý Ngọc Bích (Sukha panna), anh Minh Dũng (Giác Đạo), Chị Ánh Quy (Thiện Duyên),  cô Toàn (Nguyên Mỹ), Chị Nga (Duyên Giác), … Cầu xin cho các vị ấy hằng được sự an vui.

Do sự phước báu mà con đã trong sạch làm đây, xin chia phước đến quý bậc ân nhân, nhất là chú Tô Bửu Lưỡng (ba nuôi), Cô Tomoko Fujimura (mẹ nuôi) và đại gđ các anh chị bên Nhật; Chị mạnh thường quân Nguyễn Thị Thu Hằng – học bổng Trung Kiên tiếp sức đến trường; Gia đình bác trai Phạm Ngọc Phụ; Gđ bạn Đinh Hoài Diễm Hương, chú Vượng, cô Tâm; Gđ bạn Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Gđ bạn Võ Thị Thanh Huyền, Gđ bạn Tâm Phương và bác gái, … Cầu xin cho các vị ấy hằng được sự an vui.

Do sự phước báu mà con đã trong sạch làm đây, xin chia phước đến quý thầy cô, anh chị, bạn bè. Cầu xin cho các vị ấy hằng được sự an vui.

Do sự phước báu mà con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.

Nguyện cho con có đầy đủ Giới – Định – Tuệ, phát triển năng lực Tâm – Thân – Trí, trọn đạo với Ân cha mẹ – Nghĩa thầy cô, trở thành Bác Sĩ giỏi và là Đại Hộ Pháp có đầy đủ: Tâm – Tầm – Trí – Lực – Duyên. Và nhất là hằng hội đủ duyên lành để chứng đắc đạo qủa Niết Bàn giải thoát sanh tử luân hồi trong ngày vị lai.

Arahan! Arahan! Arahan! Đức Phật Trọn Lành!

– – – – – – – Sadhu! Sadhu! Sadhu! – – – – – – –