Họ và tên: Phạm Văn Quang

Mã số thiền: 34

Năm sinh: 31/07/1998

Số điện thoại: 0933.682.360

     Cảm nhận khóa thiền:

Qua những ngày ngồi thiền và sinh hoạt trong này, con thấy và giác ngộ nhiều điều. Thiền giúp con giữ vững và tăng mạnh hơn nguồn nội lực bên trong, qua việc thiền này mà con thấy cơ thể mình khỏe hơn, đầu óc lúc nào cũng sáng, tâm tịnh hơn trong mấy ngày qua.

Con thấy rằng Araham là một câu niệm trong kiểu hành thiền này, để bám vào đó, tập trung vào đó để vượt qua những cơn đau hay sự khó chịu khi ngồi. Và về nguyên tắc, thì tập trung vào một câu nói, để vượt qua những khi khó chịu giúp tâm mình tịnh như vậy sẽ có nhiều cách để làm điều này!

Nhờ thiền mà con thấy là mình có thể tiếp cận được “giác quan thứ 6”, kết nối với những điều mình muốn và nói chuyện, tiếp nhận trí thông minh vô lượng của những người xuất chúng mà mình biết.

Con giác ngộ rằng:

Nếu muốn giúp 1 người biết và đạt được điều họ muốn, thì bản thân phải đạt được cái điều mà mình muốn đó trước rồi! Tiềm thức luôn hướng về đời sống! Con ngộ rằng, chẳng có gì giúp mình thành công ngoài “một khao khát kết hợp với một mục đích rõ ràng!”, hay nói cách khác là: Làm việc này để làm gì?

Ngày thứ 2: Khi hành thiền, con đạt được sự hỷ lạc (trạng thái hạnh phúc) qua việc nỗ lực, vượt qua sự đau đớn của bản thân! Lúc đó toàn thân, cơ thể như được giải phóng và có một nguồn năng lượng lan tỏa khắp cơ thể nóng, rõ ràng. Qua nhiều lần tập luyện, con ngồi được 2h30’ và con nghĩ mình thích ngồi bao nhiêu cũng được!

Nhờ thiền này mà con loại bỏ được những Tâm Tiêu Cực nhanh và tự nhiên hơn. Đức tin, Tinh tấn, Chánh niệm, Tuệ, Định – 5 điều mà con tâm đắc!

Con biết ơn mọi thứ!

– – – – – – – Sadhu! Sadhu! Sadhu! – – – – – – –