Võ Thị Thanh Tri

Họ tên: Võ Thị Thanh Tri

Ngày sinh: 01/12/1940

Số điện thoại: 093 536 4438

Email: Ceogiahuy@gmail.com

Địa chỉ: Tiểu La – Tam Kỳ

Nghề nghiệp: Nội trợ

     Con nguyện được đi các khóa tu thiền của Thầy!

          Bởi lẽ qua khóa tu đầu tiên này, pháp hành của Thầy đã thật sự giúp cho con thấy được nguồn hạnh phúc an vui, hỷ lạc nơi tự thân tâm.

          Con tin tưởng rằng, khóa tu của Thầy đã cho con có được một sức khỏe để có điều kiện tu tập.

          Tuổi già đã đến, cái chết không biết lúc nào! Niệm ân đức Phật Arahan là con đường duy nhất để con an vui đi vào cái chết mà không lo sợ!

          Con tạ ơn Thầy.

* * * * * * * * ——– * * * * * * * *

Lời dạy Thiền sư:

          Hành thiền mà thấy được Thân Tâm an lạc như vậy là tốt lắm!

          Tuy nhiên, cho dù ở độ tuổi nào cũng cần siêng năng chuyên cần liên tục hằng ngày, không nên gián đoạn, để cho pháp hành thiền được phát triển và thuần thục.

          Nhất là ở độ tuổi lão niên, thì sự tinh tấn càng cần thiết hơn nữa, để thân tâm được an lạc một cách thường xuyên khi đi, đứng, nằm, ngồi.  

         Đó là biết cách tạo nên phước đức cho chính mình và con cháu nương tựa thừa hưởng, và chuẩn bị cho một sự ra đi bình an và tái sanh về các cõi thiện giới Như Đức Phật chỉ dạy một cách tự tin và dễ dàng vậy.

– – – – – – – Sadhu! Sadhu! Sadhu! – – – – – – –