Họ và tên: Lâm Bảo Trân

Năm sinh: 09/12/1990

Số điện thoại: 0937.095.191

Địa chỉ: 12 Phương Sài, Nha Trang

Nghề nghiệp: Dịch vụ

Email: lamhuyentran0408@gmail.com

     Kính bạch Sư cô Bi Nguyện, Thầy Thiện Minh cùng Đại thí chủ và Ban tổ chức!

Bản thân con cuộc sống tăm tối đã lâu lắm rồi. Con đã biết bao lần nảy sinh ý nghĩ tự vẫn (tự sát), vì không được giải thoát. Con bị bệnh trầm cảm nặng có loạn thần. Hiện vẫn đang điều trị ở viện tâm thần Nha Trang.

Khi chị con đưa con đến đây, hai ngày đầu tiên con đã tưởng rằng mọi thứ không thể. Ánh sáng của cuộc đời không bao giờ quay trở lại với con. Con rất sợ người lạ và đám đông. Tối qua con đã lên phát biểu là một sự hy sinh hy hữu của con, con vốn dĩ tin vào Phật Pháp. Vì con không còn đường nào lui cho kiếp người này nữa! Mọi thứ đã thực sự bế tắc rồi, con sống trên đời này 28 năm rồi nhưng chưa một ngày thực sự bình an!

Chị con và con cuối cùng cũng tìm được con đường giải thoát tâm. Đó chính là HÀNH THIỀN – PHẬT PHÁP. Con thưa thật với Thiền sư!

Con đến đây nhưng bị nhiều bệnh. Những ngày qua con tụt huyết áp và chỉ thực sự ngồi được 5 thời thiền. Nhưng cứ ngồi là con bật ngửa ra sau và sau đó nằm xuống, vẫn duy trì niệm Araham. Cơ thể con như được nhấc bổng lên, nhẹ như một sợi lông. Toàn thân có một dòng điện nào đó chạy qua cơ thể con, con cảm thấy luồng gió man mát thổi đến đưa hồn con bay lên! Một ánh sáng vàng chói làm con lóa mắt! Con cảm nhận được cái chết rất an nghỉ, trong lúc đó con “ngộ”! Con nhận ra chân lý! Đó là cuộc sống vô thường:“Không nên muộn phiền vì tất cả sự việc xảy ra”. Sau khi tỉnh dậy con thấy rất an nhiên. Con chết đi sống lại như thế 2 lần. Sáng nay ngủ dậy, con thấy mát dịu và bình an vô cùng!

*****-*****

Cuối cùng, điều con đi tìm bao năm qua đã xuất hiện, con rất hạnh phúc! Câu “Ánh Sáng Nơi Cuối Con Đường không sai sự thật! Con đã chịu đựng rất nhiều, cố rất nhiều, và hôm nay là kết quả! Hơn cả mong đợi! Con chưa chết, chưa bị điên, cũng không phải vào bệnh viện tâm thần sống. Thật là may mắn!

Hôm nay con lại được giác ngộ, biết tới Hành Thiền và có được an lạc trong tâm hồn. Quả là vi diệu, Phật Pháp thật là vi diệu! Kiếp người này vẫn còn may mắn lắm. Còn có cô Bi Nguyện, người đã cưu mang con. Cô chính là Bồ tát sống trong lòng con. Cô đã chăm sóc con hết lòng…Vì sao trên đời lại có được những người như Cô?

Hôm nay con được cứu rỗi. Thầy đã vớt con lên từ hố sâu. Mà con rơi xuống từ 10 năm trước. Con xin tạ ơn rất nhiều. Con không biết nói gì hơn nữa. Khi về Nha Trang con tiếp tục hành Thiền để vượt qua tất cả!

Lời cuối cùng, con xin đa tạ Thầy với lòng biết ơn vô hạn. Thầy đã cứu giúp con được tái sinh lần nữa. Giờ đây con đã thấy tâm an lạc.

Con cảm ơn cô Bi Nguyện rất nhiều. Cô đã cưu mang con và cho con thấy hơi ấm tình người. Con cảm ơn cô chú Danh Duy – Bích Kiểu, đã giúp con có được cơ hội và hạnh phúc như ngày hôm nay. Cảm ơn tấm lòng của cô chú nhiều. Con xin chân thành cảm ơn tất cả. Cả niềm đau lẫn hạnh phúc!

– – – – – – – Sadhu! Sadhu! Sadhu! – – – – – – –


English Verson

Lam Bao Tran (Severe and Chronic Depression)

     Dear Sister Bi Nguyen, Buddhist Monk Thien Minh and the great donors and the Organizing Committee!

I have lived a dark life for a long time. Many times I had thought of suicide because of not being liberated. I am still being treated at the mental hospital of Nha Trang for severe depression and psychosis.

For the first two days after my sister brought me here, I thought things couldn’ t get any better. Life’s light never returned to me. Strangers and crowds frightened me. My sharing last night was a rare sacrifice for me, I originally believed in the Buddhadharma because I had no other way to go in this life!

Everything is really deadlocked, I’ve lived in this world for 28 years, but I haven’t had a really peaceful day!

My sister and I finally found the way to free our mind. That is meditating – Buddha Dharma. This is the truth that I like to tell you, Master!

I came here while my body has been suffering from many diseases. In the past few days, my blood pressure dropped and I could only sit for 5 meditation sessions. But every time I sat, I bounced back and then lay down, maintaining the recitation “Araham”. My body seemed to be lifted up, light as a feather.

There was a certain electric current running through my body, I felt a cool wind blowing to take me up! A bright yellow light dazzled my eyes! I felt a very peaceful death, while I was “enlightened”! I realized the truth! That life is impermanent: “Don’t be sad because of all the things that happened”. After waking up, I felt very peaceful. I died like that twice. This morning, I woke up feeling very cool and peaceful!

*****-*****

I’m overjoyed that what I’ve been looking for for years has finally appeared! The phrase “Light at the End of the Tunnel” is correct! I put up with a lot and worked hard, and the results today exceeded my expectations! I’m not dead, I’m not insane, and I’m not going to a mental institution. I am extremely fortunate!

Today, I am enlightened once more, I know meditation, and I am at peace. It’s wonderful, and so is the Buddha Dharma! My life is still very fortunate. Sister Bi Nguyen, the one who carried me, is by my side. In my heart, she is a living Bodhisattva. She took good care of me. I feel so happy to have people like her in this world!

I am now saved. You rescued me from the pit where I had fallen 10 years ago. Thank you so much. I don’t know what to say more than that. When I return to Nha Trang, I will continue practicing meditation to overcome all difficulties!

Finally, I would like to thank you with infinite gratitude. You saved me and helped me to be reborn again. Now I find my mind very peaceful. I thank Sister Bi Nguyen very much. You carried me and gave me the warmth of human love. I thank Uncle Danh Duy – Bich Kieu for helping me have the opportunity and happiness like today. Thank you very much for your kindness. I sincerely thank you all, thank you for both the pain and the happiness.

– – – – – – – Sadhu! Sadhu! Sadhu! – – – – – – –