Nguyễn Thị Trường

Họ tên: Nguyễn Thị Trường

Ngày sinh: 05/09/1968

Số điện thoại: 097 269 5639

Email: thuydcc@gmail.com

Địa chỉ: 135 Nguyễn Chí Thanh, tổ 4, Mang Yang, Gia Lai

Nghề nghiệp: Buôn bán

Đơn vị công tác: Gia Lai

     Kính bạch Ngài Thiền Sư Đại Đức Thiện Minh,

          Đây là lần đầu tiên trong đời con biết đến môn thiền, lại là một môn thiền niệm Ân Đức Araham này như một nhân duyên.

          Mặc dù con chỉ có nghe nói đến thiền chứ thực sự con chưa hiểu một chút gì về nó.

          Con quá phân vân vì con hay bị tê mỏi chân! Không biết mình có đủ sức để vượt qua không nhưng con vẫn quyết tâm.

          Bởi sự tin yêu tuyệt đối đến Ba ngôi Tam bảo và lòng biết ơn vô bờ đến Đức Phật, nên con đã rất cố gắng.

          Ba ngày đầu, con chưa nắm được nhiều về phương pháp nên hiện tượng đau nhức hay xảy ra. Nhưng đến ngày thứ tư là ngày cuối cùng cảm giác đau nhức không còn nữa!

          Mấy ngày trước con phát nguyện 60 phút, nhưng ngày cuối cùng con phát nguyện 90 phút. Và con đã làm được không quá khó, bởi vì con luôn quan niệm rằng mình phải cố gắng để cúng dường lên Ba ngôi Tam Bảo, lên Đức Phật nên con phải tinh tấn hơn nhiều.

          Những lần thiền sau, nước mắt con cứ tự rơi, con vô cùng biết ơn vô hạn đến Thiền Sư đã cho cả một kho tàng vô giá. Con nghĩ ai có được những phước báu này thì hãy nên trân quý và giữ lấy.

* * * * * * * * ——– * * * * * * * *

Lời dạy Thiền sư:

          Hành thiền đạt trên 60 phút mà không có cảm giác đau, nghĩa là trạng thái tâm hỷ lạc và an vui đã đến, hay nói cách khác là hành giả đã “đắc pháp” an tịnh lần đầu tiên trên đề mục niệm ân Đức Phật.

          Hơn nữa, hành giả có được trạng thái ngập tràn ân phước hạnh phúc qua sự chiêu cảm từ Ân đức Phật, khiến hành giả rơi nước mắt trong nguồn hạnh phúc vô biên. Tuy nhiên, cho dù ở độ tuổi nào cũng cần siêng năng chuyên cần liên tục hằng ngày, không nên gián đoạn, để cho pháp hành thiền được phát triển và thuần thục.

          Nhất là sự tinh tấn càng cần thiết hơn nữa, để thân tâm được an lạc một cách thường xuyên khi đi, đứng, nằm, ngồi.  

          Đó là biết cách tạo nên phước đức cho chính mình và con cháu nương tựa thừa hưởng, và chuẩn bị cho một sự ra đi bình an và tái sanh về các cõi thiện giới Như Đức Phật chỉ dạy một cách tự tin và dễ dàng vậy.

– – – – – – – Sadhu! Sadhu! Sadhu! – – – – – – –